82
   Wednesday
   90 / 68
   Thursday
   90 / 64
   Friday
   87 / 66