81
   Wednesday
   103 / 76
   Thursday
   103 / 76
   Friday
   102 / 77