56
   Wednesday
   70 / 49
   Thursday
   69 / 50
   Friday
   71 / 49