74
   Wednesday
   80 / 51
   Thursday
   79 / 56
   Friday
   79 / 57